HİZMETİN İÇERİĞİ

Proje aşaması
*Yapının projelendirilmesi sürecinde tasarım ekibinin taleplerinin tasarım ekibi ile birlikte uygulanabilirliği ve teknik gerekleri konusunda  bilgilendirmek.
* Tek alternatif render hizmeti vermek. Alternatifin için 4 ayrı renk görünüş olması.

İhale aşamasında
*İşin ihalesi için şartname, prensip projeleri, teklif alma sisteminin hazırlanması. ( İcmal dosyası ,teknik şartname ve render)
*İhale iştirakçilerinin şartnamelerde sistem projelerine göre verdikleri analizlerin incelenerek maliyetlerinin kontrolü
*İhale iştirakçilerin sistem proje tekliflerinin incelenerek şartnamelere ve yapı gereksinimlerine uygunluğunun tespiti ve raporlanması.
*İşi en iyi şekilde yapabilecek ve en uygun teklifi verecek ilk 3 firmayı belirlemek.

Uygulama aşaması
*Tüm aluminyum doğrama detaylarının ilişkili yapı elemanları ile detay koordinasyonunun sağlanması ve imalat çizimlerinin onaylanması.
*Bütün safhalarda uygulanacak kalite kontrol programlarının incelenmesi gerektiğinde hazırlanmasına yardımcı olunması, doğrulanması ve onaylanması
*Numunelerin yapılıp ,tümcam,profil ,doğrama,vekompozit kesitlerinin malzeme olarak sunulması ve danışman tarafından onaylanması.

Üretim aşaması
*Yüklenicinin üretime başlama safhasında tesislerinde yapılacak kontrol ile üretimin uluslar arası şartnameler yanında fen ve sanat kaidelerine ve de her işlem için olması gereken yöntem talimatlarına uygun olarak yapacak organizasyonun ve teknik techizatın varlığının kontrolü ve raporlanması.
*Gerektiği hallerde üretimin yöntem talimatlarına ve şartnamelere uygun yürütüldüğünün kontrolü ve raporlanması

Montaj aşaması
*Yüklenicinin doğrama, giydirme cephe ve cephe kaplama montajının hangi gereçlerle ve nasıl yapacağını anlatacağı yöntem talimatlarının incelenmesi, doğrulanması ve onaylanması
*Periyodik olarak montajın yöntem talimatlarına ve onaylanmış detaylarına uygun olarak yapıldığının kontrolü ve raporlanması.